X REWARDS programmi tingimused

1. X REWARDS programm

1.1. X REWARDS on auhindade ja allahindluste programm (edaspidi: programm), mida AS Citadele banka Eesti filiaal  (edaspidi: pank või Citadele) korraldab panga väljastatud VISA – X smart (edaspidi: kaart) põhi- ja lisamaksekaartide kasutajatele.

1.2. Pank säilitab õiguse muuta programmi tingimusi, teavitades sellest panga kodulehel ja www.xkaart.ee  veebilehel.

2. X REWARDS programmis osalejad

2.1. Pank peab X REWARDS punktide (edaspidi: punktid) arvestust kõigi kaardiga tasutud ostude eest olenemata sellest, kas kaardi kasutaja on programmis registreeritud või mitte.

2.2. Programmis osaleja (edaspidi: osaleja) on vähemalt 18-aastane kaardi kasutaja.

3. Punktide kogumine

3.1. Osaleja kogub punkte, makstes teenuste või kaupade eest kaardiga müüja kaardimakseterminalis või veebipoes. Punkte ei arvestata ostu eest, mis on tehtud hasartmängukohas, sh veebikasiinos, ega rahatehingute eest (näiteks virtuaalraha soetamine, valuuta ost, asendusraha jms).

3.2. Osaleja saab ühe X REWARDS punkti X smart deebetkaardiga tehtud ostu iga kahe euro eest.

Näide. Kui osaleja tegi 1 (ühes) kalendrikuus panga väljastatud kaardiga viis sisseostu summades 3,49; 17,90; 6,21; 28,34 ja 4,57 eurot, saab ta 28 X REWARDS punkti (sisseostule kulutatud iga 2 (kahe) euro eest ühe punkti ilma ümardamispõhimõtet järgimata).

3.3. Punktid kogutakse osaleja X REWARDS kontole (edaspidi: konto).

3.4. Kõigi osaleja nimele väljastatud kaartidega tehtud ostude punktid liidetakse. Ühe kontoga seotud põhi- või lisakaardiga tehtud ostude punktide üle peetakse arvestust eraldi iga konkreetse kaardi kasutaja (osaleja) kontol.  

Näide. Kui osaleja nimele on väljastatud põhikaart, arvestatakse mitme kaardiga tehtud sisseostude punktid osaleja kontol kokku. Kui osaleja kaardikontoga on seotud ka lisakaart, siis ei arvestata lisakaardiga tehtud sisseostude punkte mitte põhikaardi kasutajast osaleja, vaid lisakaardi kasutajast osaleja kontol.

3.5. Osaleja ei saa kogutud punkte teisele isikule, sh teisele osalejale kinkida, loovutada ega muul moel üle anda, kui pank ei ole sätestanud teisiti.

3.6. Punktid kantakse osaleja kontole päeval, mil kaardikontolt debiteeritakse ostusumma.

3.7. Kogutud punkte saab kasutaja kontrollida panga internetipangas ja aadressil www.xkaart.ee.

3.8. Punktide kogumise aeg pole piiratud.

3.9. Punktide kehtivuse aeg pole piiratud.

3.10. Osaleja võib koguda piiramatul arvul punkte.

3.11. Kogutud ja kasutamata punktid kaotavad kehtivuse, kui osaleja sulgeb kaardi või ei kasuta seda 12 kuu jooksul. Punkte ei kustutata, kui osalejal on programmis osalev teine kaart, mida ta kasutab. 

4. Punktide kasutamine

4.1. Punkte võib vahetada auhindade vastu  X REWARDS programmi kodulehel www.xkaart.ee

4.1.1. Selleks, et vahetada punkte auhindade vastu, tuleb logida sisse Citadele internetipanka.

4.2. Kogutud punkte saab kasutada vaid juhul, kui osaleja kontol on piisav arv konkreetse kauba või teenuse soetamiseks vajalikke punkte.

4.3. Punkte saab kasutada vahetades neid X REWARDS programmi kodulehel www.xkaart.ee/auhinnad toodud auhindade ja koostööpartnerite pakutavate kaupade, teenuste või soodustuste (edaspidi: auhinnad) vastu. Auhinna valimisel kinnitab osaleja, et ta on tutvunud auhinna saamise tingimustega ning tal ei ole nende osas vastuväiteid.

4.4. Osaleja saab pangalt pärast punktide vahetamist auhinna vastu enda esitatud e-posti aadressile kinnitussõnumi, kui osaleja selle auhinda tellides andis. Osaleja saab kontrollida oma tehingute ajalugu ka kliendikontol.

4.5. Pärast auhinna väljavalimist ja kinnitamist ei saa seda enam tühistada ega vahetada, kui kinnituskirjas või -sõnumis ei ole sätestatud teisiti.

4.6. Auhindade valik võib sõltuda nende olemasolust koostööpartneri laos või muudest tingimustest. Auhinda ei saa sobitada muude pakkumiste ega spetsiaalsete teenustega, kui ei ole sätestatud teisiti. Lisateavet auhindade ja sellega seotud eritingimuste kohta saate kodulehelt www.xkaart.ee või konkreetselt koostööpartnerilt.

4.7. Kui osaleja valitud auhind pole mingil põhjusel saadaval, siis tagastakse punktid osaleja kontole.

4.8. Auhindade valik võib muutuda. Nende sortimendi, kirjelduste, hindade ja soetamiseks vajalike punktisummade muutustest ette ei teatata, need leiate programmi X REWARDS kodulehelt www.xkaart.ee. Auhindade teave reklaammaterjalides, sh trükivoldikutes, on üksnes informatiivne. Osaleja saab valida vaid auhinna, mis on toodud lehel www.xkaart.ee auhinna valiku ja selle kinnitamise ajal.

4.9. Punkte ei saa vahetada sularaha vastu.

4.10. Auhinna vastu vahetatud punktid arvatakse osaleja kontolt jäädavalt maha.

5. Osalemise lõpetamine

5.1. Citadelel on õigus tühistada kõik osaleja kogutud punktid, auhinda mitte välja anda ja kõrvaldada osaleja edaspidi programmist, kui osaleja teeb kaardiga kelmusi või muid ebaseaduslikke toiminguid, sealhulgas eesmärgiga koguda punkte ning saada auhindu.

6. Muud reeglid

6.1. Osaleja on teadlik, et pank töötleb osaleja isikuandmeid punktide arvestamiseks kaardi abil tehtud ostude eest. Samuti edastatakse osaleja isikuandmed auhindade valimisel selle välja pannud koostööpartnerile, et auhind osalejale üle anda.

6.2. Kui auhinna lõppsaaja on kolmas isik, vastutab osaleja kolmanda isiku andmete edastamise eest koostööpartnerile kooskõlas kehtivate õigusaktidega (näiteks ajakirjatellimuse vormistamiseks vajaliku teabe esitamine – saaja nimi, telefoninumber, aadress).

6.3. Pank ei vastuta auhindade olemasolu, kvaliteedi ega sisu eest.

Auhinna väljavalimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud selle kättesaamise tingimustega ning tal ei ole selles osas hilisemaid pretensioone. Kõik pretensioonid tuleb esitada auhinnaks oleva kauba või teenuse pakkujale.

6.4. Pangal on õigus X REWARDS programmi reegleid ühepoolselt muuta. Pank teavitab osalejaid kõigist reeglite muutustest või täiendustest veebilehel www.xkaart.ee. Osaleja on kohustatud reeglitega tutvuma ja nende muudatusi jälgima.

6.5. Pangal on õigus X REWARDS programm ühepoolselt peatada või lõpetada, teavitades sellest osalejat kodulehel www.xkaart.ee 2 (kaks) kuud ette. Sellisel juhul saab osaleja kogutud punktid enne programmi sulgemist ära kasutada.

6.6. Vääramatu jõu asjaolude tõttu on Pangal õigus ühepoolselt programm ja punktide kogumine ning  punktide vahetamine auhindade vastu peatada või teha seda hilinemisega kuni vääramatu jõu asjaolude äralangemiseni. Sellisest olukorrast teavitatakse niipea kui võimalik Citadele internetipangas ja / või veebilehel www.xkaart.ee.

6.7. Kõik panga ja osaleja X REWARDS programmiga seotud erimeelsused, nõuded ja vaidlused lahendatakse kaardilepingus sätestatud tingimustel.

6.8. X REWARDS programmi kohta saab täpsemat teavet, kui helistate panga klienditoe tasuta telefonil 77 00 000, külastate programmi veebilehte www.xkaart.ee või panga kodulehte www.citadele.ee

7. Vastutus

7.1. Citadele ei vastuta punktide kasutamata jätmise eest võitjast tingitud põhjustel.

7.2. Citadele ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida auhinna võitjale võitu kasutades.

 

Koostamise kuupäev: 25.02.2019